Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin określa ogólne zasady świadczenia Usług drogą elektroniczną poprzez serwis PluginyCS.pl i zwany będzie dalej „Regulaminem”.

2. Założenie konta w serwisie lub zakup produktu od sprzedawcy na platformie PluginyCS.pl jest równoznaczne z akceptacją regulaminu strony oraz regulaminu sprzedawcy w wypadku zakupu produktu.

3. Niestosowanie się do regulaminu platformy oraz sprzedawcy może skutkować zablokowaniem dostępu do platformy oraz produktów bez podania przyczyny przez administratora.

4. Serwis PluginyCS.pl nie ponosi odpowiedzialności za zamieszczone treści/materiały oraz przetworzone transakcje płatnicze.

5. Administracja zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w każdej chwili. Data ostatniej aktualizacji: 2020-11-27.Konto użytkownika

1. Serwis PluginyCS.pl zobowiązuje się do przechowywania haseł użytkownika wyłącznie w formie zaszyfrowanej niemożliwej do odszyfrowania.

2. Konto użytkownika może być zawieszone przez administratora bez podania przyczyny.

3. Użytkownik zobowiązuje się do posiadania aktualnych danych (m. in. email).

4. Serwis PluginyCS.pl nie odpowiada za dostęp osób trzecich do konta użytkownika (np. wyciek danych z innego serwisu).

5. Użytkownik zobowiązuje się do nieudostępniania swojego konta oraz zasobów wykupionych na nim.

6. Blokada konta jest równoznaczna z utratą wsparcia przez sprzedawców do ich zakupionych produktów.Konto sprzedawcy

1. Sprzedawca zobowiązuje się do dodawania produktów zgodnych z polskim prawem.

2. Warunki współpracy pomiędzy sprzedawcą a serwisem są poufne. Złamanie warunku jest równoznaczne z blokadą konta.

3. Sprzedawca jest zobowiązany do udzielenia wsparcia klientowi.

4. Sprzedawca zobowiązuje się do regulowania należności w wyznaczonym terminie.Transakcja

1. Sprzedawca przetwarza płatności poprzez platformy płatnicze (m. in. MicroSMS, GetPay, PayPal).

2. Platforma zobowiązuje się do przetwarzania wyłącznie identyfikatora płatności wygenerowanego przez serwis oraz kwotę zamówienia w celu weryfikacji.

3. Serwis w żaden sposób nie pośredniczy w płatności (Klient <-> Sprzedawca), pełną odpowiedzialność za przetworzenie płatności bierze sprzedawca produktu.

4. Utworzenie sporu w serwisie PayPal jest równoznaczne z utratą dostępu do produktów oraz permanentną blokadą w całym serwisie PluginyCS.plReklamacje

1. Składanie reklamacji odbywa się wyłącznie poprzez platformę w zakładce „Reklamacje”.

2. Administracja PluginyCS.pl zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji i pilnego poinformowania sprzedawcy w celu podjęcia działań przez niego w ciągu 14 dni roboczych.

3. Kupujący będący Konsumentem, który zawarł Umowę sprzedaży na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny.

4. W związku z regulacją art. 38 pkt. 13 Ustawy o prawach konsumenta Kupującemu nie przysługuje uprawnienie do odstąpienia od umowy zakupu produktów niezapisanych na nośnikach materialnych, tj. nabytych drogą elektroniczną (dystrybucja cyfrowa). Powyższe znajduje zastosowanie również w odniesieniu do użytkowników niebędących konsumentami.